fbpx

Praktische zaken

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag – van 8:00 tot 17:00 uur
Tweemaal per maand een logeerweekend van vrijdag 17:00 tot zondag 15:00
Wekelijks nachtopvang van donderdag 17:00 tot vrijdag 08:00

Voor welke kinderen?
Bij Nova medisch kindcentrum kunnen kinderen terecht met een indicatie voor: intensieve kindzorg, specialistische verpleging, verzorging, individuele begeleiding en kinderen in de palliatieve zorg.

Begeleiding
Voor kinderen die mogen leren om (beter) te eten. Kinderen die moeite hebben met eten of afhankelijk zijn van een sonde kunnen bij ons terecht. Alles gaat spelenderwijs.

Financiering
Kinderen kunnen bij Nova medisch kindcentrum terecht wanneer zij een budget hebben vanuit het PGB bij de ZVW, WLZ of Jeugdwet. Een combinatie is ook mogelijk. Soms is het ook mogelijk om een op maat contract te verzorgen, dan gaan de facturen rechtstreeks naar de gemeente of zorgverzekering. 

Indicatie stellen
Mocht er voor de Zorgverzekeringswet een indicatie gesteld moeten worden, kunnen wij hierbij helpen. 

Tarief
De kosten worden betaald vanuit het PGB. Wij streven er op dit moment naar om zo snel mogelijk gecontracteerde zorg te kunnen leveren. U kunt met ons contact opnemen om samen te bekijken wat mogelijk is vanuit uw budget.

Aanmelden
Op de website van Nova kunt u onder het kopje ‘aanmelden’ uw kind vrijblijvend aanmelden. Wij nemen daarna contact met u op en doorlopen onze aanmeldprocedure.

Minimale afname van 1 dag
Bij Nova hebben we een minimale afname van 1 dag. Wij adviseren u om uw kind minimaal 2 dagen te laten komen. Zo kan Nova een vertrouwde plek worden.

Sluitingsdagen van Nova 2024
Maandag 1 januari 2024 (Nieuwjaarsdag)
Maandag 1 april 2024 (2e Paasdag)
Donderdag 9 mei (Hemelvaart)
Maandag 20 mei (2e pinksterdag)
Woensdag 25 en donderdag 26 december (kerst)

Halen en brengen
U kunt uw kind ’s ochtends tussen 8:00 – 9.00 uur brengen. Er is dan tijd voor een mondelinge overdracht en u kunt even met uw kind blijven spelen. Tussen 16:00 – 17:00 uur kunt u uw kind weer halen.

Vervoer
Nova beschikt (nog) niet over een eigen bus. Voor een taxivergoeding kunt u kijken of dit vanuit uw budget vergoed wordt. Ouders kunnen natuurlijk ook zelf hun kind brengen en halen.

Overlegmomenten
Bij het brengen en halen van uw kind, nemen medewerkers altijd de tijd voor u en uw kind. Voor het doornemen van eventuele bijzonderheden of voor het delen van ervaringen. Als u uw kind ophaalt, nemen we de dag even samen door. Uw kind mag alleen mee naar huis genomen worden door het afgesproken taxivervoer of de ouders. Komt iemand anders uw kind ophalen, bijvoorbeeld een opa, oma of oppas? Geef het van tevoren aan ons door.

Ziekte
Bij besmettelijke kinderziektes vragen wij u uw kind niet naar Nova te brengen. Bij twijfel kunt u altijd bellen. Bij overige ziektes en/of koorts (hoger dan 38,0ºC) graag eerst telefonisch overleg.

Elektronisch cliëntendossier
Alle activiteiten, soort zorg, hoeveelheid zorg, afspraken, medische gegevens en voorbehouden handelingen staan gebundeld in een elektronisch cliëntendossier. Ouders kunnen hierin ook lezen hoe de dag van hun kind is verlopen.

Eten en drinken
Nova zorgt voor gezonde voedingsmiddelen voor uw kind bij het fruitmoment, bij de lunch en voor de tussendoortjes. Dieet, allergieën, speciale wensen of behoeften worden besproken bij intake. Dieetvoeding en flesvoeding/borstvoeding dient vanuit thuis meegegeven te worden.

Meenemen
Nova zorgt voor linnengoed, slaapzak, luiers en voeding. Het is fijn als wij over reservekleding, eventueel een fopspeen en een knuffel beschikken. Voor baby’s neemt u een eigen flesje mee en melk. De (nood)medicatie, sondevoeding en andere zorg-attributen die nodig zijn voor het kind gedurende de dag, hebben wij ook graag ter beschikking. We kunnen altijd overleggen met u welke spullen mee kunnen worden genomen en welke niet.

Feest en traktaties
Is uw kind jarig? Dat vieren we graag op de groep! Overleg vooraf wanneer en wat uw kind gaat trakteren; wij streven naar gezonde traktaties.

Fysiotherapie, prelogopedie en ergotherapie bij Nova
Nova heeft een samenwerking met deze bovenstaande therapeuten zodat wanneer dit wenselijk is, deze therapie bij Nova op de locatie gevolgd kan worden door het kind. Wilt u zien wie dit zijn? Kijk dan onder het kopje ‘ons team’.

Privacy
Alle gegevens van uw kind worden enkel gebruikt door de zorgverleners van Nova. Medische gegevens zijn uitdrukkelijk geheim en zullen strikt vertrouwelijk gebruikt worden. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt, ze zijn uitsluitend voor eigen gebruik.

Bekijk hier onze privacyverklaring voor een uitgebreide toelichting.

De Geschillencommissie
Voor externe klachten die u niet kunt afhandelen met het bestuur, kunt u terecht bij: www.degeschillencommissie.nl,
Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.