fbpx

Missie en visie

Missie

Onze missie is dat ieder kind met een zorgvraag, kind mag en kan zijn, zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen manier en zich vrij en veilig voelt om te kunnen zijn. Samen met het kind, de ouders, mantelzorgers en het netwerk gaan we kijken hoe we de best passende ondersteuning kunnen bieden zodat de balans in de thuissituatie wordt verbeterd en behouden.

Visie

Nova medisch kindcentrum heeft een team van (kinder)verpleegkundigen en pedagogische ondersteuning waarmee wij zorg bieden aan een zorgintensief kind / jong volwassenen van 0 t/m 23 jaar. Nova medisch kindcentrum is kleinschalig en huiselijk. De ruimtes nodigen uit tot ontdekking, activiteit en rust.
Naast de dagopvang, nachtopvang en weekendopvang waarin verpleging, verzorging en individuele begeleiding geboden wordt, biedt Nova ook extra ondersteuning voor het gezin.
Dit wordt gedaan middels Video Interactie begeleiding en specialistische begeleiding voor gezinnen. Samen kijken we naar mogelijkheden binnen soms ingewikkelde vraagstukken welke betrekking hebben op het kind.
Deze samenstelling helpt mee aan het in balans houden van de gezinnen zodat ook zij even tijd hebben om tot rust te komen en zorgt voor de kinderen die bij Nova komen, voor een fijne dag waarin ze vooral zichzelf mogen zijn.

Kernwaarden

 1. Biedt voor ieder kind een gevoel van veiligheid, vanuit een veilige basis kunnen de mooiste ontwikkelingen plaatsvinden.
  Om het kind een zo veilig mogelijke basis te geven bij Nova, werken wij met een vast team, kleine groepen, opgesplitste doelen waardoor minder stress wordt ervaren, een rustig vast dagritme en voorspelbaarheid in handelingen.

 2. Levert zorg van hoge kwaliteit.

  De zorg houden wij zo hoog mogelijk doordat er altijd bevoegd en bekwaam personeel aanwezig is. Het kind en de ouders worden meegenomen in het zorgplan zodat we maatwerk kunnen leveren.

  3. Benaderd de zorg voor het kind vanuit een holistische wijze. 
  Dit wil zeggen dat Nova het kind bekijkt vanuit de totaliteit. Volgens de holistische visie ben je een eenheid: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Deze eenheden hebben ermee te maken wie je bent en hoe je je voelt. Met het multidisciplinair team van Nova is het mogelijk om compleet mogelijke zorg te bieden voor kind én gezin.

  4. Benaderd de sfeer/cultuur van thuis met een rustgevende uitstraling.

  De locatie van Nova heeft een huiselijke, warme, rustige uitstraling. Wij hebben een locatie met rustige kleuren, natuurlijke producten, werken met rustgevende/stimulerende kleuren, geuren, geluiden en activiteiten.

  5. Is kleinschalig van opzet.
  Dat betekend dat verpleging, verzorging en individuele begeleiding gegarandeerd kunnen worden in groepen van maximaal 6 kinderen. Nova heeft een vast kleinschalig team waardoor kinderen vaste gezichten hebben.

  6. Ontzorgt, ondersteund en informeert ouders op verschillende gebieden.
  Nova heeft verschillende samenwerkingen met onder andere het Netwerk Integrale Kindzorg, kinderfysiotherapeuten, prelogopedisten, ergotherapeut, podotherapeut, rouwverwerking therapeut, orthopedagoog, HBO kinderverpleegkundige die indicaties aanvraagt met ouders. Ook hebben wij nauwe contacten met pedagogisch medewerkers, zorgprofessionals uit het ziekenhuis, diëtist, gemeente en taxivervoer en onderwijs. Wij streven ernaar om een zo compleet mogelijk aanbod aan informatie te kunnen leveren van alle aspecten die bij een zorgintensief kind komen kijken.

Voor welke kinderen?

Bij Nova bieden we kleinschalige dagopvang met daarin individuele begeleiding, verzorging en verpleging voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar met (ernstige) medische problemen en/of beperkingen.
De doelgroep die bij  Nova terecht kan is breed. Zo verlenen wij zorg aan kinderen met enkel begeleiding of kinderen vanuit de intensieven kindzorg. Er is geen diagnose nodig om bij Nova terecht te kunnen.

Hieronder een toelichting met voorbeelden welke zorgvragen bij Nova terecht kunnen. Mocht er uw voorbeeld niet tussen staan, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij leveren zorg op maat en kijken graag mee of we u kunnen helpen.

Intensievere zorgvraag
Kinderen waarbij intensieve kindzorg nodig is. Deze specialistische verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door kinderverpleegkundigen.
De kinderverpleegkundige werken nauw samen met de andere medewerkers van Nova, zoals pedagogisch begeleiders en psycholoog. Samen zijn zij verantwoordelijk om de zorgdoelen van het kind te kunnen volgen, een pedagogisch klimaat op de groep te hebben en een ontwikkelingsstimulans voor de kinderen toe te passen.

Wanneer valt een kind onder de intensieve kindzorg?
Als er behoefte is aan 24-uurstoezicht, waarbij wordt verstaan dat er onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende 24-uur noodzakelijk is.
Als het kind specifieke verpleegkundige zorg nodig heeft op geplande en ongeplande tijden waarbij hulp binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In alle gevallen zal het gaan om kinderen die onder behandeling staan van een specialist.

Intensieve kindzorg is er voor kinderen met:
– (Ernstige) hartaandoeningen;
– Luchtwegproblemen;
– Ontregelde epilepsie;
– Medisch specialistische zorg zoals canule/beademingszorg;
– Nieraandoeningen;
– Stofwisselingsziekte;
– Behoefte aan extra zuurstof;
– Monitorbewaking;
– Infuustherapieën.

Kinderen met somatische aandoeningen, enkel- of meervoudige beperkingen en ziekenhuis-verplaatsbare-zorg, palliatieve / terminale zorg is mogelijk binnen Nova.

Kwaliteit

Nova doet er alles aan om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te leveren. 

Wij zijn aangesloten bij:
– de Branchevereniging kleinschalige zorg (BVKZ);
– de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ);
– Nova heeft een toelating bij de WTZa.

Onze medewerkers beschikken over:
– Altijd de aanwezigheid van een of meerdere kinderverpleegkundige;
– Medewerkers hebben gecertificeerde en geaccrediteerde scholing voor alle voorbehouden en risicovolle handelingen die uitgevoerd worden binnen Nova.
– Scholing gebarentaal, Floorplay en Sensorische integratie

Gebouw van Nova
Rolstoelvriendelijk, voorzien van bedboxen, tillift, verschoontafel, aangepaste stoelen en wandelwagens.

Nova beschikt over een luchtzuiveringssysteem. Alle ruimtes van Nova worden voorzien van verse lucht. 

Onze naam

De betekenis van Nova beschrijft precies waar we naar streven op het medisch kinderdagverblijf. Het woord ‘nova’ wordt gebruikt in de sterrenkunde: het is een ster die plotseling toeneemt in helderheid. De ster wordt ineens veel beter zichtbaar door de extra felle uitstraling, waardoor het kan lijken of er een nieuwe ster ontstaan is. Dit is precies waarom wij voor de naam Nova hebben gekozen. Wij geven kinderen de kans om zichzelf te zijn en om vanuit daar (opnieuw) te mogen stralen en leren.