fbpx

Missie en visie

Missie
Een plek waar een kind, kind kan zijn en waar in mogelijkheden gekeken wordt. Kinderen en ouders bij Nova worden gezien. Het is kleinschalig en huiselijk ingericht. Voor alle leeftijden en niveaus is er spelmateriaal en activiteiten. Kinderen krijgen verpleging, verzorging en begeleiding aangeboden. Er is een individuele aanpak en overleg met verschillende disciplines om de ontwikkeling te stimuleren. 
Het hele team is betrokken om de zorg zo goed en passend mogelijk te laten verlopen. De zorg van de kinderen wordt overgenomen van ouders zodat ook zij tijd hebben voor zichzelf, andere broertjes en zusjes of om te werken. Zij kunnen hun kind met een gerust hart bij Nova laten spelen.

Visie
Nova medisch kindcentrum staat voor een hoge kwalitatieve kleinschalige zorgverlening. Om een hoge kwaliteit te kunnen garanderen, beschikt Nova medisch kindcentrum over deskundig personeel. Het team bestaat uit BIG-geregistreerde (kinder)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, orthopedagoog en zorgcoördinator. De medewerkers van Nova zijn bekend met het gebruiken van gebaren, picto’s en Floorplay. Bij Nova komt ook de fysiotherapeut, ergotherapeut en (pre)logopedist over de vloer om de kinderen te kunnen voorzien van therapie. Er is een vaste structuur met daarin wisselende activiteiten, passend bij het kind. Door de kernwaarden goed geïmplementeerd te hebben bij het team en de werkwijze hierop aan te passen kan Nova voor de kinderen en ouders een hoge kwaliteit aan zorg leveren.

Kernwaarden

 1. Biedt voor ieder kind een gevoel van veiligheid, vanuit een veilige basis kunnen de mooiste ontwikkelingen plaatsvinden.
  Om het kind een zo veilig mogelijke basis te geven bij Nova, werken wij met een vast team, kleine groepen, opgesplitste doelen waardoor minder stress wordt ervaren, een rustig vast dagritme en voorspelbaarheid in handelingen.
 1. Levert zorg van hoge kwaliteit.
  De zorg houden wij zo hoog mogelijk doordat er altijd bevoegd en bekwaam personeel aanwezig is, het personeel regelmatig bijgeschoold wordt door bijvoorbeeld het ziekenhuis, e-learning of praktijkdag, we houden een zorgdossier bij waarin aan de hand van doelen wordt gewerkt om de zorg overzichtelijk en doeltreffend te maken.
 1. Benaderd de zorg voor het kind vanuit een holistische wijze.
  Dit wil zeggen dat Nova het kind bekijkt vanuit de totaliteit. Volgens de holistische visie ben je een eenheid: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Deze eenheden hebben ermee te maken wie je bent en hoe je je voelt. Met het multidisciplinair team van Nova is het mogelijk om een zo compleet mogelijke zorg te kunnen bieden.
 1. Benaderd de sfeer/cultuur van thuis met een rustgevende uitstraling.
  De locatie van Nova heeft een huiselijke, warme, rustige uitstraling. Wij hebben een locatie met rustige kleuren, natuurlijke producten, werken met rustgevende/stimulerende kleuren, geuren, geluiden en activiteiten.
 1. Is kleinschalig van opzet.
  Dat betekend dat individuele verpleging, verzorging en begeleiding gegarandeerd kunnen worden in groepen van maximaal 6 kinderen. Nova heeft een vast kleinschalig team waardoor kinderen vaste gezichten hebben.
 1. Ontzorgt, ondersteund en informeert ouders op verschillende gebieden.
  Nova heeft verschillende samenwerkingen met onder andere het Netwerk Integrale Kindzorg, kinderfysiotherapeuten, prelogopedisten, ergotherapeut, podotherapeut, rouwverwerking therapeut en een HBO kinderverpleegkundige die indicaties aanvraagt met ouders. Ook hebben wij nauwe contacten met pedagogisch medewerkers, zorgprofessionals uit het ziekenhuis, diëtist, gemeente en taxivervoer. Wij streven ernaar om een zo compleet mogelijk aanbod aan informatie te kunnen leveren van alle aspecten die bij een zorgintensief kind komen kijken.

Voor welke kinderen?

Bij Nova bieden we kleinschalige dagopvang met daarin individuele begeleiding, verzorging en verpleging voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar met (ernstige) medische problemen en/of beperkingen.
De doelgroep die bij  Nova terecht kan is breed. Zo verlenen wij zorg aan kinderen met enkel begeleiding of kinderen vanuit de intensieven kindzorg. Er is geen diagnose nodig om bij Nova terecht te kunnen.

Hieronder een toelichting met voorbeelden welke zorgvragen bij Nova terecht kunnen. Mocht er uw voorbeeld niet tussen staan, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij leveren zorg op maat en kijken graag mee of we u kunnen helpen.

Intensievere zorgvraag
Kinderen waarbij intensieve kindzorg nodig is. Deze specialistische verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door kinderverpleegkundigen.
De kinderverpleegkundige werken nauw samen met de andere medewerkers van Nova, zoals pedagogisch begeleiders en psycholoog. Samen zijn zij verantwoordelijk om de zorgdoelen van het kind te kunnen volgen, een pedagogisch klimaat op de groep te hebben en een ontwikkelingsstimulans voor de kinderen toe te passen.

Wanneer valt een kind onder de intensieve kindzorg?
Als er behoefte is aan 24-uurstoezicht, waarbij wordt verstaan dat er onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende 24-uur noodzakelijk is.
Als het kind specifieke verpleegkundige zorg nodig heeft op geplande en ongeplande tijden waarbij hulp binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In alle gevallen zal het gaan om kinderen die onder behandeling staan van een specialist.

Intensieve kindzorg is er voor kinderen met:
– (Ernstige) hartaandoeningen;
– Luchtwegproblemen;
– Ontregelde epilepsie;
– Medisch specialistische zorg zoals canule/beademingszorg;
– Nieraandoeningen;
– Stofwisselingsziekte;
– Behoefte aan extra zuurstof;
– Monitorbewaking;
– Infuustherapieën.

Kinderen met somatische aandoeningen, enkel- of meervoudige beperkingen en ziekenhuis-verplaatsbare-zorg, palliatieve / terminale zorg is mogelijk binnen Nova.

Kwaliteit

Nova doet er alles aan om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te leveren. 

Wij zijn aangesloten bij:
– de Branchevereniging kleinschalige zorg (BVKZ);
– de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ);
– Nova heeft een toelating bij de WTZa.

Onze medewerkers beschikken over:
– Altijd de aanwezigheid van een of meerdere kinderverpleegkundige;
– Medewerkers hebben gecertificeerde en geaccrediteerde scholing voor alle voorbehouden en risicovolle handelingen die uitgevoerd worden binnen Nova.
– Scholing gebarentaal, Floorplay en Sensorische integratie

Gebouw van Nova
Rolstoelvriendelijk, voorzien van bedboxen, tillift, verschoontafel, aangepaste stoelen en wandelwagens.

Nova beschikt over een luchtzuiveringssysteem. Alle ruimtes van Nova worden voorzien van verse lucht. 

Onze naam

De betekenis van Nova beschrijft precies waar we naar streven op het medisch kinderdagverblijf. Het woord ‘nova’ wordt gebruikt in de sterrenkunde: het is een ster die plotseling toeneemt in helderheid. De ster wordt ineens veel beter zichtbaar door de extra felle uitstraling, waardoor het kan lijken of er een nieuwe ster ontstaan is. Dit is precies waarom wij voor de naam Nova hebben gekozen. Wij geven kinderen de kans om zichzelf te zijn en om vanuit daar (opnieuw) te mogen stralen en leren.