fbpx

Missie en visie

Missie
Oprichtster Kim van de Wouw is psycholoog en heeft in het begin van haar carrière bij intensieve zorgkinderen aan huis gewerkt als zzp´er. Daar waar ouders, zorginstellingen en kinderen vast liepen, creëerde zij een nieuwe werkwijze waarbij het kind zonder stress of dwang, ging ontwikkelen. Deze werkwijze sloeg tot op heden altijd goed aan bij kind en ouders. Vanuit deze ervaring is de droom ontstaan om meerdere kinderen tegelijk te kunnen helpen.

Kinderen waarvan de zorgvraag te intensief is om ergens geplaatst te kunnen worden in de regio, kinderen die tussen wal en schip vallen met een te lichte vorm voor medische zorg, maar een te zware zorg voor reguliere opvang, kinderen waarbij trauma´s zijn ontstaan en veel angsten zijn ontwikkeld door de meestal vervelende medische handelingen, wil Kim vooral weer leren om deze stress los te laten, en vooral kind te mogen zijn, dat is waar Nova medisch kindcentrum voor staat.

En om deze missie extra goed uit te kunnen dragen zijn de ruimtes van Nova medisch kindcentrum warm en huiselijk met natuurlijke materialen en rustige kleuren. Deze inrichting zorgt ervoor dat kinderen zich er thuis voelen.

Visie
Nova medisch kindcentrum staat voor een hoge kwalitatieve, kleinschalige zorgverlening.

Om een hoge kwaliteit te kunnen garanderen, beschikt Nova medisch kindcentrum over deskundig personeel. Het team bestaat uit kinderverpleegkundigen en een psycholoog die vast in dienst zijn, zodat er voor het kind geen wisselende gezichten zijn. Ook kunnen kinderen gebruik maken van een fysiotherapeut, diëtist en een logopedist op locatie bij Nova.

Kernwaarden
Nova medisch kindcentrum:

  1. Biedt voor ieder kind een gevoel van veiligheid, vanuit een veilige basis kunnen de mooiste ontwikkelingen plaatsvinden.

Om het kind een zo veilig mogelijke basis te geven bij Nova, werken wij met een vast team, kleine groepen, opgesplitste doelen waardoor minder stress wordt ervaren, een rustig vast dagritme en voorspelbaarheid in handelingen.

  1. Levert zorg van hoge kwaliteit.

De zorg houden wij zo hoog mogelijk doordat er altijd bevoegd en bekwaam personeel aanwezig is, het personeel regelmatig bijgeschoold wordt door bijvoorbeeld het ziekenhuis, e-learning of praktijkdag, we houden een zorgdossier bij waarin aan de hand van doelen wordt gewerkt om de zorg overzichtelijk en doeltreffend te maken.

  1. Benaderd de zorg voor het kind vanuit een holistische wijze.

Dit wil zeggen dat Nova het kind bekijkt vanuit de totaliteit. Volgens de holistische visie ben je een eenheid: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Deze eenheden hebben ermee te maken wie je bent en hoe je je voelt. Met het multidisciplinair team van Nova is het mogelijk om een zo compleet mogelijke zorg te kunnen bieden.

  1. Benaderd de sfeer/cultuur van thuis met een rustgevende uitstraling.

De locatie van Nova heeft een huiselijke, warme, rustige uitstraling. Wij hebben een locatie met rustige kleuren, natuurlijke producten, werken met rustgevende/stimulerende kleuren, geuren, geluiden en activiteiten.

  1. Is kleinschalig van opzet.

Dat betekend dat individuele verpleging, verzorging en begeleiding gegarandeerd kunnen worden in groepen van maximaal 6 kinderen. Nova heeft een vast kleinschalig team waardoor kinderen vaste gezichten hebben.

  1. Ontlast, ondersteund en informeert ouders op verschillende gebieden.

Nova heeft verschillende samenwerkingen met onder andere het Netwerk Integrale Kindzorg, kinderfysiotherapeuten, prelogopedisten, ergotherapeut, podotherapeut, rouwverwerking therapeut en een HBO kinderverpleegkundige die indicaties aanvraagt met ouders. Ook hebben wij nauwe contacten met pedagogisch medewerkers, zorgprofessionals uit het ziekenhuis, diëtist, gemeente en taxivervoer. Wij streven ernaar om een zo compleet mogelijk aanbod aan informatie te kunnen leveren van alle aspecten die bij een zorgintensief kind komen kijken.

Voor welke kinderen?

Bij Nova bieden we kleinschalige dagopvang met daarin individuele begeleiding, verzorging en verpleging voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar met (ernstige) medische problemen en/of beperkingen.
De doelgroep die bij  Nova terecht kan is breed. Zo verlenen wij zorg aan kinderen met enkel begeleiding of kinderen vanuit de intensieven kindzorg. Er is geen diagnose nodig om bij Nova terecht te kunnen.

Hieronder een toelichting met voorbeelden welke zorgvragen bij Nova terecht kunnen. Mocht er uw voorbeeld niet tussen staan, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij leveren zorg op maat en kijken graag mee of we u kunnen helpen.

Begeleidingszorgvraag
Kinderen met eetproblematieken, prikkelverwerkingsstoornissen, autisme, lichte ontwikkelingsachterstanden, sondevoeding, waarbij schoolse activiteiten wenselijk zijn, kunnen ook bij Nova medisch kindcentrum terecht. Wanneer het kind niet de hoeveelheid zorg kan ontvangen bij een reguliere opvang of school, kan gekeken worden of deze kinderen binnen Nova medisch kindcentrum passen.

Intensievere zorgvraag
Kinderen waarbij intensieve kindzorg nodig is. Deze specialistische verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door kinderverpleegkundigen.
De kinderverpleegkundige werken nauw samen met de andere medewerkers van Nova, zoals pedagogisch begeleiders en psycholoog. Samen zijn zij verantwoordelijk om de zorgdoelen van het kind te kunnen volgen, een pedagogisch klimaat op de groep te hebben en een ontwikkelingsstimulans voor de kinderen toe te passen.

Wanneer valt een kind onder de intensieve kindzorg?
Als er behoefte is aan 24-uurstoezicht, waarbij wordt verstaan dat er onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende 24-uur noodzakelijk is.
Als het kind specifieke verpleegkundige zorg nodig heeft op geplande en ongeplande tijden waarbij hulp binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In alle gevallen zal het gaan om kinderen die onder behandeling staan van een specialist.

Intensieve kindzorg is er voor kinderen met:
– (Ernstige) hartaandoeningen;
– Luchtwegproblemen;
– Ontregelde epilepsie;
– Medisch specialistische zorg zoals canule/beademingszorg;
– Nieraandoeningen;
– Stofwisselingsziekte;
– Behoefte aan extra zuurstof;
– Monitorbewaking;
– Infuustherapieën.

Kinderen met somatische aandoeningen, enkel- of meervoudige beperkingen en ziekenhuis-verplaatsbare-zorg, palliatieve / terminale zorg is mogelijk binnen Nova.

Kwaliteit

Nova doet er alles aan om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te leveren. 

Wij zijn aangesloten bij:
– de Branchevereniging kleinschalige zorg (BVKZ);
– de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ);
– Nova heeft een toelating bij de WTZi.

Onze medewerkers beschikken over:
– Altijd de aanwezigheid van een kinderverpleegkundige;
– Medewerkers hebben gecertificeerde en geaccrediteerde scholing voor alle voorbehouden en risicovolle handelingen die uitgevoerd worden binnen Nova.

Gebouw van Nova
Het gehele gebouw en hulpmiddelen ook geschikt voor rolstoelgebruikers. 

Nova beschikt over een luchtzuiveringssysteem. Alle ruimtes van Nova worden voorzien van verse lucht. 

Onze naam

De betekenis van Nova beschrijft precies waar we naar streven op het medisch kinderdagverblijf. Het woord ‘nova’ wordt gebruikt in de sterrenkunde: het is een ster die plotseling toeneemt in helderheid. De ster wordt ineens veel beter zichtbaar door de extra felle uitstraling, waardoor het kan lijken of er een nieuwe ster ontstaan is. Dit is precies waarom wij voor de naam Nova hebben gekozen. Wij geven kinderen de kans om zichzelf te zijn en om vanuit daar (opnieuw) te mogen stralen en leren.