fbpx

Missie en visie

Missie
Oprichtster Kim van de Wouw is psycholoog en heeft in het begin van haar carrière bij intensieve zorgkinderen aan huis gewerkt als zzp´er. Daar waar ouders, zorginstellingen en kinderen vast liepen, creëerde zij een nieuwe werkwijze waarbij het kind zonder stress of dwang, ging ontwikkelen. Deze werkwijze sloeg tot op heden altijd goed aan bij kind en ouders. Vanuit deze ervaring is de droom ontstaan om meerdere kinderen tegelijk te kunnen helpen.

Kinderen waarvan de zorgvraag te intensief is om ergens geplaatst te kunnen worden in de regio, kinderen die tussen wal en schip vallen met een te lichte vorm voor medische zorg, maar een te zware zorg voor reguliere opvang, kinderen waarbij trauma´s zijn ontstaan en veel angsten zijn ontwikkeld door de meestal vervelende medische handelingen, wil Kim vooral weer leren om deze stress los te laten, en vooral kind te mogen zijn, dat is waar Nova medisch kindcentrum voor staat.

En om deze missie extra goed uit te kunnen dragen zijn de ruimtes van Nova medisch kindcentrum warm en huiselijk met natuurlijke materialen en rustige kleuren. Deze inrichting zorgt ervoor dat kinderen zich er thuis voelen.

Visie
Nova medisch kindcentrum staat voor een hoge kwalitatieve, kleinschalige zorgverlening.

Om een hoge kwaliteit te kunnen garanderen, beschikt Nova medisch kindcentrum over deskundig personeel. Het team bestaat uit kinderverpleegkundigen en een psycholoog die vast in dienst zijn, zodat er voor het kind geen wisselende gezichten zijn. Ook kunnen kinderen gebruik maken van een fysiotherapeut, diëtist en een logopedist op locatie bij Nova.

Kernwaarden
Nova medisch kindcentrum:
1. Streeft ernaar om ieder kind een gevoel van veiligheid te bieden; vanuit een veilige basis kunnen de mooiste ontwikkelingen plaatsvinden.
2. Wil zorg van hoge kwaliteit garanderen: dat betekent het continu monitoren en zo nodig aanpassen van de zorg, het samenwerken met andere professionals en ouders/verzorgers. Tevens het specialiseren en bijhouden van kennis en vaardigheden van personeel is hierbij belangrijk.
3. Wil de sfeer/cultuur van thuis benaderen met een rustgevende uitstraling door de locatie zo huiselijk mogelijk in te richten met rustige kleuren, natuurlijke producten en door te werken met rustgevende/stimulerende kleuren, geuren, geluiden en activiteiten.
4. Is kleinschalig van opzet. Dat betekent dat individuele verpleging, verzorging en begeleiding gegarandeerd kunnen worden in groepen van maximaal 6 kinderen.
5. Biedt een vast team. Onze professionals werken op basis van vast dienstverband en vormen de basis binnen het zorgverleningsproces.

Voor welke kinderen?

Bij Nova bieden we kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met (ernstige) medische problemen en/of beperkingen. Kinderen kunnen een intensieve zorgvraag of lichtere zorgvraag hebben.

De intensieve zorgvraag
Kinderen die vallen onder de intensieve kindzorg. Deze specialistische verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door kinderverpleegkundigen.

De kinderverpleegkundige werken nauw samen met de andere medewerkers van Nova, zoals pedagogisch begeleiders en psycholoog. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat op de groep en de ontwikkelingsstimulans van de kinderen. Ook kan er een orthopedagoog, fysiotherapeut en (pre)logopedist geconsulteerd worden.

Wanneer valt een kind onder de intensieve kindzorg?
– Als er behoefte is aan 24-uurstoezicht, waarbij wordt verstaan dat er onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende 24-uur noodzakelijk is.
– Als het kind specifieke verpleegkundige zorg nodig heeft op geplande en ongeplande tijden waarbij hulp binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In alle gevallen zal het gaan om kinderen die onder behandeling staan van een specialist.

Intensieve kindzorg is er voor kinderen met:
– (Ernstige) hartaandoeningen;
– Luchtwegproblemen;
– Ontregelde epilepsie;
– Medisch specialistische zorg zoals canule/beademingszorg;
– Nieraandoeningen;
– Stofwisselingsziekte;
– Behoefte aan extra zuurstof;
– Monitorbewaking;
– Infuustherapieën.

De lichtere zorgvraag
Bijvoorbeeld wanneer een kind achterloopt in ontwikkeling en moeite heeft met eten en bijvoorbeeld een sonde nodig heeft. Wanneer het kind niet de juiste zorg kan ontvangen bij een reguliere opvang, kan gekeken worden of deze kinderen binnen Nova medisch kindcentrum passen. Ook pas wanneer deze kinderen een indicatie hebben, kunnen zij bij Nova medisch kindcentrum terecht.

Kwaliteit

Nova doet er alles aan om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te leveren. 

Wij zijn aangesloten bij:
– de Branchevereniging kleinschalige zorg (BVKZ);
– de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ);
– Nova heeft een toelating bij de WTZi.

Onze medewerkers beschikken over:
– Altijd de aanwezigheid van een kinderverpleegkundige;
– Medewerkers hebben gecertificeerde en geaccrediteerde scholing voor alle voorbehouden en risicovolle handelingen die uitgevoerd worden binnen Nova.

Gebouw van Nova
De indeling van ons gebouw zorgt ervoor dat wij de kinderen altijd goed in de gaten kunnen houden en onszelf en de kinderen makkelijk kunnen bewegen van de ene naar de andere kamer. Nova is voorzien van ruime deuren, een tillift en geen drempels. Noodmedicatie ligt hoog opgeborgen achter slot. Overige medicatie ligt in het kantoor en wordt ook enkel daar klaar gemaakt. 

Nova beschikt over een luchtzuiveringssysteem. Alle ruimtes van Nova worden voorzien van verse lucht. Vuile lucht wordt afgevoerd naar buiten.

Onze naam

De betekenis van Nova beschrijft precies waar we naar streven op het medisch kinderdagverblijf. Het woord ‘nova’ wordt gebruikt in de sterrenkunde: het is een ster die plotseling toeneemt in helderheid. De ster wordt ineens veel beter zichtbaar door de extra felle uitstraling, waardoor het kan lijken of er een nieuwe ster ontstaan is. Dit is precies waarom wij voor de naam Nova hebben gekozen. Wij geven kinderen de kans om zichzelf te zijn en om vanuit daar (opnieuw) te mogen stralen en leren.