fbpx

De activiteiten van Nova

Naast het spelen, ontdekken en de stimulerende en rustgevende omgeving, biedt Nova ook verschillende activiteiten en rustmomenten. Deze activiteiten zijn gericht op het zo passend mogelijk stimuleren van het kinderbrein. Kinderen ervaren bij deze werkwijze geen stress en zullen veel succeservaringen beleven. Ook bij moeilijke leerdoelen voor het kind zal deze werkwijze ervoor zorgen dat het als een speelse ervaring aanvoelt, het zelfvertrouwen groeit en de ontwikkeling wordt zo optimaal mogelijk gestimuleerd. De werkwijze zal worden aangeboden in de vorm van verschillende activiteiten. Hieronder wordt de werking van het brein verder toegelicht en hoe onze werkwijze met behulp van de activiteiten daarop inspeelt.

Activiteit gym en beweging

Door lichamelijk in beweging te zijn, activeert het kind ook letterlijk de hersenen. Daarom is het bij Nova van belang dat kinderen dagelijks voldoende lichamelijke beweging krijgen. Niet alleen de gymzaal van Nova zal hiervoor gebruikt worden, maar ook tijdens wandelingen en fietstochtjes zullen kinderen aan hun beweging komen. Hierdoor houdt het kind zijn lichaam sterk en zorgt het tegelijkertijd voor ontlading en ontspanning. Wanneer kinderen lichamelijk actief zijn, is er minder ruimte voor stress, piekeren, angst of zorgen maken, omdat deze hersenactiviteiten niet op de eerste plaats komen tijdens het bewegen. Het kind kan via beweging uit zijn (oude) patronen komen en daardoor nieuwe vaardigheden aanleren. Ook worden de motorische vaardigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheid gestimuleerd.

Activiteit vrij spel

De activiteit vrij spel staat in het teken van onder andere spelen, sociale- en communicatieve vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Wanneer kinderen geen opdrachten krijgen, mogen ze leren om zelf te beslissen wat ze willen doen, met wie en hoe. Dit geeft de begeleiders tegelijkertijd de mogelijkheid goed te kunnen observeren hoe het kind vanuit zichzelf handelt en ook waar het kind nog begeleiding bij nodig heeft. Tevens zorgt het vrijspelmoment ervoor dat kinderen enorm veel kunnen leren van elkaar. Daarnaast werkt vrij spelen ontspannend, omdat het kind niks wordt opgedragen en vanuit zichzelf keuzes mag maken en mag handelen. Voor kinderen die veel moeite hebben met vrij spel, zullen er een aantal opties aan activiteiten gepresenteerd worden waar het kind uit kan kiezen.

Activiteit snoezelen en slapen

Tijdens het slapen gebeurt er enorm veel in het brein. Kinderen hebben niet alleen slaap nodig om geestelijk en lichamelijk gezond te blijven. Het systeem krijgt de kans om uit te rusten, te herstellen en ervaringen en indrukken van overdag te verwerken. Het leren van nieuwe ontwikkelingen wordt extra gestimuleerd door de activiteiten af te wisselen met rustmomenten. Nova vindt daardoor de (individuele) rustmomenten even belangrijk als de leermomenten. Rustmomenten zullen gecreëerd worden door gebruik te maken van de snoezelruimte, maar ook door muziek in te zetten, geuren en kleuren aan te bieden, een bad te nemen of wandelingen te maken in de natuur. Daarnaast beschikt Nova over een slaapruimte voor de kinderen die overdag nog behoefte hebben om te slapen.

De snoezelruimte van Nova medisch kindcentrum

Activiteit eten

Het eten kan voor ieder kind anders zijn. Bij Nova wordt per kind gekeken waar de behoefte ligt. Gezamenlijke eetmomenten vinden plaats in de woonkamer. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen er individuele eetmomenten aangeboden worden. Ook kinderen met zeer moeilijke eetproblematieken zitten bij Nova op hun plek. Nova heeft de expertise om kinderen (opnieuw) kennis te laten maken met het eten en de verschillende structuren, kleuren, geuren en temperaturen die daarbij horen. Ook het afbouwen van de sondevoeding, het opbouwen van het (leren) eten en het behoud van de eetvaardigheid is mogelijk binnen Nova.

Activiteit dagelijks leven

Nova vindt het belangrijk dat kinderen niet alleen goed mee kunnen doen op het medisch kinderdagverblijf, maar ook in de thuissituatie. Wanneer nodig zullen de kinderen o.a. leren hun brood te smeren, zelf aan- en uit te kleden, zelf naar de wc te gaan en leren traplopen. Voor activiteiten zoals mee boodschappen doen en opletten in het verkeer zal individuele één op één begeleiding zijn. Het leven bestaat uit meer dan een dagverblijf en Nova wil door het bieden van deze activiteit kinderen een meer zelfstandige plek geven in de maatschappij.

De hond van Nova medisch kindcentrum

Activiteit school

Bij Nova kunnen kinderen terecht met verschillende leerniveaus. Ieder kind zal dan ook op zijn of haar niveau mogen leren. Ook kinderen die niet naar school kunnen, hebben bij Nova de mogelijkheid om schoolse activiteiten te volgen, op deze manier krijgt het kind een minder grote achterstand. Naast bijvoorbeeld het leren welke dagen er in de week zijn, welke seizoenen er zijn, het leren tellen, kleuren herkennen en de taal en rekenvaardigheid leren, zitten er andere belangrijke vaardigheden verscholen in het leren van schoolse vaardigheden. Kinderen leren hierbij omgaan met afspraken en regels, geduld te hebben, hun aandacht ergens op te richten, te luisteren en samen te werken. De cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden en de communicatieve vaardigheden komen bij deze activiteit aan bod.

Activiteit muziek

Muziek doet meer met het brein dan we denken. Kinderen die vaak in aanraking komen met muziek leren beter luisteren omdat hun auditieve hersencentra worden gestimuleerd. Ook geeft muziek een prettige emotie, waardoor leerzame liedjes, zoals liedjes waarbij gebaren worden gebruikt of liedjes waarin de dagen van de week naar voren komen, beter onthouden worden. Kinderen leren dus makkelijker en sneller wanneer het via muziek wordt aangereikt. Ook wordt met deze activiteit de spraak en communicatie bevorderd, zowel verbaal als met gebaren. Daarnaast wordt de emotionele vaardigheid getraind en de sociale vaardigheid wanneer de activiteit in groepsverband wordt aangeboden.

Kind muziek aan het maken bij Nova medisch kindcentrum

Activiteit in de natuur

Bij Nova vinden we de natuur erg belangrijk. Kinderen krijgen via de zon vitamine D en kunnen weer aarden en tot rust komen wanneer ze buiten zijn. Kinderen worden door het buitenspelen niet alleen lichamelijk sterker, het is ook stress verminderend en zorgt voor een betere leerprestatie. Dit komt doordat de hersenen geactiveerd worden tijdens het buitenspelen. Door de natuur kan het kind ontladen en komt zowel lichamelijk als emotioneel tot rust. In de omgeving van Nova zijn bossen, wandelroutes en fietsroutes waar we gebruik van maken.