fbpx

Veel gestelde vragen

Vragen en informatie over verzekerde kindzorg vindt u op onderstaande link:
Kindzorg (0-18 jaar) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland

Hoeveel dagen/uren kan mijn kind gebruik maken van de opvang bij Nova?
Het aantal dagen/uren dat uw kind gebruik kan maken van onze opvang, is afhankelijk van de gestelde indicatie. Mocht de indicatie het toelaten, zit er geen maximum aan. Wij hanteren wel een minimum van 1 hele dag van 8:00 tot 17:00 uur.

Moet ik als ouder de indicatie zelf aanvragen/regelen?
Nova helpt/ondersteunt waar mogelijk. U kunt contact met ons opnemen om hiermee geholpen te worden.

Hoelang duurt een zorgaanvraagprocedure?
De duur is afhankelijk bij welk loket (zorgverzekeraar – gemeente/jeugdwet – overheid/ciz) de aanvraag ingediend moet worden. Dit kan variëren van 2 tot 6 weken.

Met welke indicatie kan mijn kind bij Nova terecht?
Wij kunnen in 2021 enkel budgetten aannemen op basis van PGB. Dit kan zijn vanuit de ZVW, WLZ of Jeugdwet. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk gecontracteerd te zijn en ook ZIN te kunnen bieden.

Vanaf welke en tot welke leeftijd is mijn kind welkom?
Kinderen zijn vanaf enkele maanden tot en met 18 jaar welkom. Wij hanteren in- en uitsluitingscriteria. Deze zorgen ervoor dat ieder kind zich veilig kan voelen en er vanuit daar groei en ontwikkeling kan plaatsvinden.